Cung Diên Thọ nằm ở phía tây Tử Cấm Thành Huế. Đây là một hệ thống kiến trúc cung điện được sử dụng làm nơi ở của các Hoàng thái hậu hoặc Thái hoàng thái hậu triều Nguyễn.

ST