Đọc khoảng: 2 phút

Ở Việt Nam không hiếm những cây cầu có tên độc lạ, thậm chí khiến người đi qua phải phì cười và không hiểu được nghĩa của tên cầu.

 Những cây cầu có tên độc lạ ở Việt Nam không hiếm. Nhiều cây cầu có tên gắn với câu chuyện riêng hoặc từ địa phương, khiến những người lần đầu đọc được cảm thấy khó hiểu.
Những cây cầu có tên độc lạ ở Việt Nam không hiếm. Nhiều cây cầu có tên gắn với câu chuyện riêng hoặc từ địa phương, khiến những người lần đầu đọc được cảm thấy khó hiểu.

 

 Cây cầu này có tên khá ngộ nghĩnh.
Cây cầu này có tên khá ngộ nghĩnh.

 

 Hẳn nhiều người đọc tên cây cầu này xong đều phì cười.
Hẳn nhiều người đọc tên cây cầu này xong đều phì cười.

 

 Đã có cầu bánh rán thì phải có cầu "xơi".
Đã có cầu bánh rán thì phải có cầu “xơi”.

 

 Đã có cầu thứ 6...
Đã có cầu thứ 6…

 

 ...thì sẽ có cầu thứ 7.
…thì sẽ có cầu thứ 7.

 

 Cầu Rạch Chim nằm ở Hiệp Phước – Nhà Bè, TP. Hồ Chí Minh.
Cầu Rạch Chim nằm ở Hiệp Phước – Nhà Bè, TP. Hồ Chí Minh.

 

 Cầu Dũng Cảm ở huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình.
Cầu Dũng Cảm ở huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình.

 

 Đọc tên cầu xong chắc không dám qua cầu.
Đọc tên cầu xong chắc không dám qua cầu.

 

 Cầu Vô Tình ở Nam Định.
Cầu Vô Tình ở Nam Định.

 

 Một cây cầu có tên độc đáo.
Một cây cầu có tên độc đáo.

 

 Cây cầu mang tên khá “nhạy cảm” khiến nhiều người phải phì cười.
Cây cầu mang tên khá “nhạy cảm” khiến nhiều người phải phì cười.
ST