Điều gì xảy ra nếu bạn rơi xuống lỗ khoan Giếng địa ngục sâu 12km dưới lòng đất? - Ảnh 2.

ST