Đâu là hóa chất độc nhất trên đời, chỉ vài trăm nanogram cũng có thể gây chết người? - Ảnh 2.

ST