Tại sao lỗ mũi của cá voi lại nằm trên đỉnh đầu? - Ảnh 9.

ST