Tại sao lỗ mũi của cá voi lại nằm trên đỉnh đầu? - Ảnh 3.

ST