Tại sao lỗ mũi của cá voi lại nằm trên đỉnh đầu? - Ảnh 5.

ST