Chuyện ít biết về chốn cực phẩm phong lưu của Sài Gòn xưa - Ảnh 1.

ST