Hẻm Sài Gòn - Những đời người - Kỳ 1: Trăm năm hẻm nhà thùng - Ảnh 1.

ST