Hẻm Sài Gòn - những đời người - Kỳ 4: Hẻm Ông Tiên - Ảnh 3.

ST