Hẻm Sài Gòn - những đời người - Kỳ 7:  Trở lại hẻm dữ - Ảnh 1.

ST