Hẻm Sài Gòn - Những đời người - Kỳ cuối: Hẻm nhập cư bên bờ sông - Ảnh 3.

ST