Hẻm Sài Gòn - Những đời người - Kỳ 5: Hẻm thiền giữa Sài thành - Ảnh 3.

ST