Tại sao ta lại thường được tiêm vắc-xin vào bắp tay? - Ảnh 3.

ST