Tại sao ta lại thường được tiêm vắc-xin vào bắp tay? - Ảnh 2.

ST