Sự dịu dàng của người phụ nữ là hạnh phúc một đời của người đàn ông

ST