Ở đời có một tri kỷ thì không còn gì phải ân hận

ST