Thành đᾳt không đὐ để mừng, nghѐo khό không đάng để lo

TH/ST