Cứ 2 - 3 ngày lại có 1 người Việt chết vì bạo lực gia đình!

ST