Lối sống phóng khoáng, dân giã của người Sài Gòn toát lên từ cách họ ăn uống, buôn bán

ST