Gánh hũ tiếu đông nghẹt người... đứng ăn trước cổng chợ Gò Vấp đầu thế kỷ 20.

ST