Người xưa bảo quản đồ đạc như thế nào khi đi xa? 2

ST