Hoàng hậu Nam Phưσng cό được vὀn vẹn 10 nᾰm hᾳnh phύc cὺng hoàng đế Bἀo Đᾳi

TH/ST