Đi ngược về những cái tên chợ Bà Hoa, Xóm Chiếu, Xóm Cải - Ảnh 1.

ST