CHùm ảnh: Cuộc sống ở Sài Gòn năm 1996 qua ống kính người Đức

TH/ST