Sài Gòn, chuyện đời của phố: Cô gái Sài Gòn đầu tiên mặc áo dài tân thời 2

ST