Đường Đồng Khởi hiện dài 630 mét, bắt đầu từ Công trường Công xã Paris, kết thúc tại vị trí giao cắt với đường Tôn Đức Thắng. Đây là 1 trong những con đường còn lưu lại một vài nét cổ xưa và riêng biệt của một đô thị Sài Gòn cổ kính, nhiều công trình có từ thời Pháp thuộc trên đường này vẫn còn tồn tại đến nay.

ST