Khách sạn Majestic lúc mới xây dựng là một biểu tượng cho sự xa hoa tráng lệ của người Sài Gòn thời bấy giờ. Người xây dựng khách sạn Majestic là thương gia Hui Bon Hoa (hay còn gọi là Chú Hỏa). Khách sạn được khởi công xây dựng từ năm 1925 theo lối kiến trúc hiện đại của Pháp bấy giờ.

ST