Nhà hát Lớn Thành phố do người Pháp xây dựng hoàn tất vào năm 1900. Đây là nơi trình diễn ca nhạc kịch cho Pháp kiều xem. Từ năm 1956, Nhà hát được dùng làm trụ sở Hạ nghị viện chế độ cũ. Từ sau ngày giải phóng, tòa nhà này trở lại đúng công năng của nó khi xây dựng, trở thành Nhà hát Lớn của người TPHCM.

ST