Đọc khoảng: < 1 phút

NHÂN QUẢ…!  

oOo

Đến lúc thay ngôi đổi chủ rồi

Ân đền oán trả tức thời thôi

Ai nuôi khôn lớn sao phiền lỗi

Kẻ dưỡng chăm nom nỡ trách tồi

Nắn bóp tay dồi…ngây muốn đội

Trêu đùa cẳng chỏi… tức thêm lồi

Có qua, có lại dừng nông nỗi

Nhân quả càng gieo lãnh cả lời (lãi)

(ảnh sưu tầm)