Hình ảnh những nạn nhân bị sát hại giữa những năm 1979-1981.

ST