Hồ sơ vụ án được mã màu từ năm 1981 trong phòng kiểm chứng - nơi các thám tử đang xem lại vụ giết hại trẻ em ở Atlanta.

ST