Bên trong cánh cửa sắt này là căn hầm bí mật che giấu tội ác của người đàn ông với 6 phụ nữ.

ST