Smolensky là đối tάc cὐa Berezovsky và Abramovich trong vụ Sibneft. Nguồn: Russia Today

TH/ST