Abramovich và Berezovsky không quά thân thiết như nhiều người nghῖ. Nguồn: Economist

TH/ST