Quân cσ xứ trong Tử Cấm Thành ở Bắc Kinh. Ảnh: Sohu

TH/ST