Hὶnh ἀnh đầu tiên cὐa Những tên cướp mặc άo khoάc dài. Ảnh: Unsolvedmysteries

TH/ST