Chao ơi, mẹ và con gái, một mẹ một con cùng nhà mà va chạm đến thế ư?