cho dem pho co ha noi. Vào tối thứ 7 hàng tuần, 2 đầu tuyến phố có tổ chức  các buổi biểu diễn văn hoá nghệ thuật dân gian truyền thống như