Nếu buông tay là mất tất cả, liệu nắm chặt có giữ được gì không?