Hãy thuyết minh về một loại cây của quê hương em (Cây cọ) - Sách Giải