Nha Trang cho tắm biển trở lᾳi từ 4.5 sau thời gian cάch ly xᾶ hội

TH/ST