Liệu có thấy mình trong đó hỡi bạn thân mến?

TH/ST