Việc trẻ tiếp xúc nhiều hơn với thế giới thông tin, cùng với sự xuất hiện của hàng loạt những nghề nghiệp chỉ có ở thời đại này, đã làm phong phú danh sách ước mơ về tương lai của các bé.

ST