Cuộc sống nông thôn xưa, nhiều bạn trẻ không biết về chiếc côi xay lúa của các cụ ngày xưa. - Điện tử Thái Bình

ST