Trường dạy làm báo Huỳnh Thúc Kháng là di tích cấp quốc gia

TH/ST