Trong bữa cơm cuối cùng của tử tù Trung Quốc thời xưa có một miếng thịt sống, vì sao? - Ảnh 5.

ST