Nghèo, hèn từ “chọc gậy bánh xe” | Báo dân sinh

ST