Vì sao dân gian Việt có câu: 'Chưa đỗ ông nghè đã đe hàng tổng'? | NTD Việt  Nam (Tân Đường Nhân)

ST