Bàn Nhà Mặt Tiền Công Viên Hải Nam, Trân Kế Xương, 7.7Tỷ